4 Robocza Rada Techniczna

W dniu 28.05.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 4.

Podpisanie Umowy z Wykonawcą

W dniu 29 lipca 2019 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą – firmą Budimex S.A. na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość Umowy to kwota 30.880.380,00 zł brutto.

Termin wykonania: 28.11.2021 r.,

3 Robocza Rada Techniczna

W dniu 05.05.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 3.

Rada Techniczna nr 6

W dniu 03.03.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 6.

Rada Techniczna nr 5

W dniu 11.02.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 5.

2 Robocza Rada Techniczna

W dniu 04.02.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 2.

1 Robocza Rada Techniczna

W dniu 21.01.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 1.

Rada Techniczna nr 4

W dniu 14.01.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 4.

Rada Techniczna nr 3

W dniu 10.12.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 3.

Rada Techniczna nr 2

W dniu 12.11.2019 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 2.