1 Robocza Rada Techniczna

W dniu 21.01.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 1.

Rada Techniczna nr 4

W dniu 14.01.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 4.

Rada Techniczna nr 3

W dniu 10.12.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 3.

Rada Techniczna nr 2

W dniu 12.11.2019 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 2.

Rada Techniczna nr 1

W dniu 08.10.2019 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 1.