Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 14.07.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 7.

Podpisanie Umowy na nadzór nad kontraktem

W dniu 1 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z Lafrentz Polska na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.

Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 28.05.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 4.

Podpisanie Umowy z Wykonawcą

W dniu 29 lipca 2019 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą – firmą Budimex S.A. na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość Umowy to kwota 30.880.380,00 zł brutto.

Termin wykonania: 28.11.2021 r.,

Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 05.05.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 3.

Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 03.03.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 6.

Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 11.02.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 5.

Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 04.02.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 2.

Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 21.01.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 1.

Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 14.01.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 4.