9-km-367300-ul.-Grota-Roweckiego-DP1954-kier.-północny