7-km-483400-ul.-Żernicka-DP-1939-kier.-południowy-1