Zamawiający:

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28,
50-425 Wrocław
Kierownik Projektu: Barbara Sumara-Żuk
tel.  +48 71 39 17 100
e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl

Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
tel. +48 22 623 60 00

Biuro Budowy:
ul. Ożynowa 32
53-009 Wrocław
Kierownik Kontraktu: Łukasz Kuziela
Kierownik Budowy: Radosław Baran

Podwykonawca w zakresie wykonania dokumentacji projektowej:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „TRAKT”
Włodzimierz Lewowski
Sędzisław 50
58-410 Marciszów

Inżynier Kontraktu

Lafrentz Polska Sp. z o.o.
ul. Kamiennogórska 22 (Wejście B),
60-179 Poznań
tel. +48 61 867 40 50
e-mail: office@lafrentz.pl

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Chabrowa 4 pok. 16, I piętro
52-200 Wysoka (gm. Kobierzyce)
e-mail: biuro.dw.grot.buf@lafrentz.pl
Inżynier Kontraktu: Tadeusz Ponisz